ส่วนที่ 1 ความประสงค์ในการทำงาน ณ ตำบลใด

ถูกต้อง.
กรุณาระบุข้อมูล.
ถูกต้อง.
กรุณาระบุข้อมูล.
ถูกต้อง.
กรุณาระบุข้อมูล.

ส่วนที่ 2 ประวัติ

คลิกรูปเลือกไฟล์ < 1 MB
รูปแบบทางการและหน้าตรงเท่านั้น ท่านอาจถูกยกเลิกการยืนยันสิทธิ์ได้ วิธีแก้ไขการแสดงรูปภาพไม่ตั้งตรง กรณีถ่ายภาพจากมือถือ ถ่ายรูปแนวตั้งก่อนแล้วเลือกไฟล์รูปจากโทรศัพท์เท่านั้น หรือถ่ายรูปในลักษณะแนวนอน
ถูกต้อง.
กรุณาระบุข้อมูล.
ถูกต้อง.
กรุณาระบุข้อมูล.
ถูกต้อง.
กรุณาระบุข้อมูล.
ถูกต้อง.
กรุณาระบุข้อมูลให้ถูกต้อง.
ถูกต้อง.
กรุณาระบุข้อมูลให้ถูกต้อง.
ถูกต้อง.
กรุณาระบุข้อมูลให้ถูกต้อง.
ถูกต้อง.
กรุณาระบุข้อมูลให้ถูกต้อง.
ถูกต้อง.
กรุณาระบุข้อมูลให้ถูกต้อง.

ส่วนที่ 3 ประวัติการศึกษา

ประเภทการสมัคร เงื่อนไข